29.12.06 klo 12:18

Aseistakieltäytyminen

Lahdessa 28.12.2006

KIELTÄYTYMISILMOITUS

Minä, Timo Mäkelä, kieltäydyn tällä ilmoituksella jatkamasta asevelvollisuuttani siviilipalveluksessa, jota suoritin koulutusjakson ajan vuonna 1999. Tuon ajan ymmärrykseni mukaan en ollut henkisesti valmis suorittamaan palvelusta, minkä johdosta hain asian käsittelyyn lykkäystä ja jatkoin opiskeluja.

Näiden siviilipalvelukseni keskeytymisestä kuluneiden vuosina aikana koen kasvaneeni ihmisenä. Olen oppinut tuntemaan kiitollisuutta isänmaalleni sen tarjoamasta turvallisesta ympäristöstä ja mahdollisuudesta kehittää itseäni, mutta olen löytänyt myös rohkeutta puuttua sivistysvaltiomme epäkohtaan alistaa mieskansalaiset toimimaan ihmisyyttä vastaan kouluttamalla heidät varusmiehiksi sotilaallisiin tarkoituksiin. Samalla olen pohtinut uudelleen vakaumustani kieltäytyä aseellisen palveluksen lisäksi myös vaihtoehtoisesta aseettomasta siviilipalveluksesta vedoten sen kohtuuttomaan pituuteen, mikä tekee siitä luonteeltaan rangaistuksenomaisen, sekä aseettomuuteen vain rauhanaikana.

En usko sotien päättyvän sotimalla, minkä johdosta kieltäytymiseni myös rauhan ajan aseettomasta palvelusta on vetoomus kaiken sotimisen lopettamisen puolesta. Kehotan ihmisiä katsomaan menneiden sotien sijaan tulevaisuuteen ja osallistumaan paremman maailman rakentamiseen rauhanomaisin keinoin. Haluan vielä korostaa, etten kieltäydy aseista vain isänmaamme vuoksi, vaan haluan vedota teollani kaikkiin ihmisyyden vastustajiin, jotka kokevat tekevänsä oikein sotimalla ja tappamalla. Jostakin aseistariisunta on aloitettava ja jokaisen on tehtävä sen eteen oma osansa.

Anon omatuntooni, moraaliseen mielipiteeseeni sekä YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevaan yleissopimukseen vedoten, että minut vapautetaan asevelvollisuudestani. Vetoomukseni tueksi korostan tässä yhteydessä laillista tasa-arvoisuuttani Jehovan todistajiin sekä ahvenanmaalaisiin, jotka ovat vapautettuja asevelvollisuudestaan rauhan aikana, sekä naiskansalaisiin, joita asevelvollisuus ei edes koske.

Olen täysissä ruumiin ja sielun voimissani tietoinen kieltäytymiseni todennäköisistä, olkoonkin epäoikeudenmukaisista, seuraamuksista ja olen henkisesti valmis myös vapauteni riistoon rauhan edistämiseksi.

Parempaa maailmaa odotellessa,

Timo Mäkelä