7.1.07 klo 22:43

Kieli mielen aseena

Varmasti monet kuulisivat filosofisen paasauksen sijaan mieluummin toimivia käytännön ohjeita, joita noudattaa rauhan edistämiseksi, mutta rauhan edellytyksenä ihmisiltä vaaditaan muutakin kuin kuuliaisuutta. Jokainen itsenäinen ihmiskunnan edustaja on saatava ymmärtämään tekojensa seuraukset. En ole keksinyt filosofialle parempaa tarvetta kuin edistää sanojen, kielen ja teorioiden ymmärrystä. Ihminen on suuressa viisaudessaan sisäisen älykkyytensä ansiosta löytänyt moniulotteisen tavan ilmaista itseään kielen avulla. Lisäksi kieli on mahdollistanut syvällisen abstraktin ajattelun, loogisen päättelyn ja mielikuvituksen, jotka kaikki ovat edellytyksiä sanojen merkityksen ja vallitsevan ympäristön ymmärtämisessä. Kieli on minun aseeni aseettomuuden puolesta.

Ajattelen pääsääntöisesti sanoilla, mutta sanojen välille muodostuva assosiaatioiden verkko on vähintään yhtä oleellinen osa ajattelua kuin itse sanat. Sanojen ja niiden välisten yhteyksien lisäksi mielen rakennusosiksi on luettava mukaan tunteet. Tunteet ovat kokemukseni mukaan itsenäisiä sisäisiä prosesseja, jotka vaikuttavat ajatuksen kulkuun ohjaavasti. Osa tunteista kuten motivaatio ja kiinnostus tukevat ajatuksen rakentumista, kun puolestaan jotkin voimakkaat tunteet saattavat romauttaa hetkittäisen ajatusmallin. Rakentavan ajattelun edistämiseksi ihmisen on näin ollen hallittava tunteitaan.

Luonto on antanut ihmiselle älykkyyden, minkä avulla ihmisellä on valmius hallita ja ohjata luontoa. Olen itse hyvin kiinnostunut ohjelmointikielistä, jotka ovat vain joukko varattuja sanoja, joita kone tulkitsee sisäisen tilansa muuttamiseen ennalta määrätyllä loogisella tavalla. Tästä sanojen yksinkertaisesta hyödyntämisestä heräävä ilmaisun voima on saanut minut ajattelemaan aivan uudella tavalla älykkyyttä ja maailmaa sekä erityisesti näiden vuorovaikutteisuutta. Koko maailma voisi tällä tavalla olla deterministisesti määritelty kaaos, mihin en kuitenkaan usko. Kausaalinen determinismi sopii ajattelemattoman koneen määritelmäksi, mutta tunteva ihminen on mielestäni paljon monipuolisempi. Luovaan ajattelun vaaditaan myös herkkyyttä tuntea ja huomata mahdolliset seuraukset jo ennalta. Ihmisellä on tätä varten omatunto, joka on kuin eräänlainen luonnon varoitusääni. Omatuntoni äänellä korostan ihmisen asemaa tekojensa vastuun kantajana sekä kehotan kutakin ajattelevaa ja tuntevaa yksilöä osallistumaan rakentavasti elinympäristönsä hyvinvoinnin edistämiseen.

Ei kommentteja