4.2.07 klo 13:51

Näkemys ihannevaltiosta

Valtio on hyvin abstrakti instituutio, jonka konkretiaan pääsee käsiksi vain sen osallisten välisellä vuorovaikutuksella. Pohjimmiltaan alueellinen rajaus on alkukantaista perimää, mikä ilmenee myös eläinkunnassa reviireinä. Populaation kannalta tämä on eräänlainen keino säädellä paikallista ekologiaa ilmaisemalla muille alueella eläville, että alueen resurssit ovat käytössä. Ihmisen kyvyssä ymmärtää toista ihmistä ylivoimaisen vuorovaikutuksen avulla on mahdollistanut ainutlaatuisen keinon muodostaa yhteisöjä, jotka ovat yhteistyöllä voineet luoda elinympäristöstään itselleen otollisen. Näin ihminen on mm. kesyttänyt lehmästä ruoan ja juoman lähteen, joka ei varmaan edes pärjäisi luonnossa. Muu luonto on joutunut alistumaan ihmiskunnan tieltä.

Ihmisen luomakunta menee äärimmilleen myös siinä kuinka paljon pystymme elättämään yksilöitä hyvin pienelläkin alueella. Mitä pienempi alue ja suurempi väkiluku sitä enemmän ihminen on joutunut luomaan yhteisölle yhteisiä pelisääntöjä, joiden tarkoitus on säädellä resursseja ja ylläpitää vallitsevaa rauhaa. Näistä säännöistä on muodostunut laki, jonka tehtävä on turvata kansalaisten yksilöllinen tasa-arvo. Lain ongelma on vain siinä, että jokaisella kansalla on oma sellainen. Tämän johdosta elämme ihmiskunnan kehityksessä vaihetta, jossa jokainen laki muodostaa oman valtion. Jokainen valtio haluaa päättää omista asioistaan ja toimia omien kansalaistensa etujen mukaisesti. Minulla ei tässä suhteessa ole mitään valittamista, koska olen onnellisesti suomalainen ja elän valtiossa, joka on luonut kansalaisilleen erittäin hyvät puitteet kehittyä ja toteuttaa itseään. Silti unelmoin yhdestä yhteisestä laista ja maailmasta ilman rajoja.

Jeesus nasaretilaisen visio taivasten valtakunnasta on mielestäni ihannevaltio. Tämä tavoite ei ole vieras myöskään muiden kulttuurien ja elämänoppien seuraajille; nirvana tai mitä nimeä eri myytit siitä käyttävätkään on idealtaan aivan identtinen. Tämän valtakunnan rakentajien tehtävä on kitkeä ihmisten väliltä erimielisyydet sekä julistaa myötätuntoa ja rakkautta. Tämä kristukseksikin nimetty anarkisti hienosti kumosi vanhan lain ja kirjoitti uuden koko luomakunnalle tarkoitetun oppilaittensa sydämiin.

Älä suutu.
Älä ajatuksissasikaan ole epäpuhdas.
Älä vanno.
Älä ole pahaa vastaan.
Älä sodi, vaan rakasta kaikkia ihmisiä.

Yksi kansa, yksi laki. Jos kaikki ihmiset näitä ohjeita noudattaisivat, eläisimme ihannevaltiossa.

Ei kommentteja